Staré fotografie z Bošian :

Na tejto stránke Vám chceme ponúknuť fotografie zo starých Bošian,
možno aj niektoré zmeny ktoré časom prekonali.

Fotografie z Bošian

Hlavná ulica
Bývalá židoská modlitelňa
Bývalá ulica Riadok, dnes M.R. Štefánika
Niečo z bývalej panorámi Bošian
Nábrežie


Malé Bošany

Malé Bošany
Malé Bošany - mlyn
Malé Bošany - pri mlyne