Bošany pamätihodnosti
Červená kaplnka

Kaplnka pri cintoríne

Svätý Antonko