Koželužne Bošany
Bosany historia fabriky: Založenie - Časť 1
Bosany historia fabriky: Akciová spoločnosť - Časť 2
Bosany historia fabriky: Počiatočná výroba a pracovné postupy - Časť 3
Bosany historia fabriky: Firma Budishowsky - Časť 4
Bosany historia fabriky: Firma Baťa - Časť 5
Bosany historia fabriky: Baťa a Batizmus - Časť 6
Bosany historia fabriky: roky 1939 až 1948 - Časť 7

Baťa a oslava 1. mája

Zamestnanci bošianskej garbiarne v rokoch 1865 – 1885
Zamestnanci bošianskej koželužne v rokoch 1914 – 1948

Koželužne Bosany -Pamätník Garbiar